Πέτρα

Ο ασβεστόλιθος ψαμμίτης είναι το κύριο είδος φυσικού λίθου που χρησιμοποιείται σήμερα σε παγκύπρια κλίμακα, τόσο ως δομικός όσο και ως διακοσμητικός λίθος. Εξορύσσεται κυρίως σε ογκόλιθους διαφόρων διαστάσεων οι οποίοι στη συνέχεια μεταποιούνται σε βιομηχανικές μονάδες παράγοντας διάφορους τύπους προϊόντων.

  • P3230013
  • P3230016
  • P6180052_
  • P6180053_
  • P6180054_
More in this category: « 'Ονυχες